Internationella kvinnodagen - orättvisor mellan könen.

Det är den 8 mars och alltså den internationella kvinnodagen.
Såklart hade det varit bättre om vi inte hade behövt en sånhär dag, eftersom den uppmärksamar att vårt samhälle inte är jämställt ch kvinnors orättvisa situationer runt om i världen. Och egentligen hade en ju önskat att samhället var jämställt och att alla hade det bra (oavsett kön) runt om i världen. Men så ser det ju inte riktigt ut idag.
 
Och här är bara några orsaker till varför vi måste ha kvar den internationella kvinnodagen och belysa orättvisorna mellan könen i världen (och även i Sverige!):
 
- Unga flickor gifts fortfarande bort i tidig ålder (detta leder desutom till att många flickor får barn i tidig ålder - vilket kan leda till sjukdomar och död under graviditeten).
- I Sydasien är 46% av flickorna och i västra och centrala Afrika är 41% av flickorna som gifter sig under18 år. (Detta kan jämföras med 10-25% av pojkarna i samma åldersgrupp).
 
- 80% av världens parlamentsledamöter är män (män har alltså mera makt).
- Trots att tjejer i genomsnitt har bättre betyg än killar när de går ut gymnasiet och att det är större andel kvinnor än män som läser vid universitet och högskolor, är det endast 2% kvinnor som innehar poster inom de 100 största börsnoterade företagens styrelser.
 
- Våld mot kvinnor och flickor är en av de mest utbredda kränkningarna i världen.
- Kvinnor i Sverige utsätts betydligt oftare för misshandel i hemmet eller i arbetslivet i jämförelse mot män (85% av de som misstänks för misshandel mot kvinnor är män).
- Minst en tredjedel av världens kvinnor utsätts för fysiskt och/eller sexuellt våld under sitt liv.
- 28% av kvinnorna har erfarenheter av att en tidigare make/sambo utsatt dem för fysiskt våld.
- 15% av kvinnorna har utsatts för våld av en pojkvän de inte bott ihop med.
 
- Män tjänar fortfarande i genomsnitt mer än kvinnor (kvinnor tjänar ca 80% av mäns löner).
- En gift eller sammanboende kvinna med barn har i snitt 7,1% lägre lön än en kvinan utan barn. Men en gift eller sammanboende man med barn har i snitt 4,6% högre lön än en man utan barn.
- Många kvinnor är också ekonomiskt utsatta. De utgör 70 procent av världens fattigaste människor, tjänar bara en tiondel av världens inkomster och äger 1% av all egendom .
 
- Fler än 2 miljoner flickor könsstympas varje år världen över.
 
- I sydafrika våldtas en kvinna var 26:e sekund.
- Det tar 12 år att utreda en våldtäkt i Sri lanka.
- Av kvinnor mellan arton och trettiofyra har 64% någon gång blivit sexuellt trakasserade.
- 47% av flickorna i skolan har någon gång under sin skoltid varit utsatta för sexuella trakasserier i skolan. 8 % har varit det av en lärare.
- Illegal handel med människor, ofta kallat trafficking, är en modern form av slaveri. Av den globala människohandeln sker 79 procent för sexuellt utnyttjande.
 
- Kvinnor i EU utför 80% av hushållsarbetet, även när de arbetar utanför hemmet.
- En stor mängd hushållsgöromål, som att ta hand om småsyskon, städa, laga mat och hämta vatten, är många flickors lott. Flickorna får inte tid att leka och deras skolgång försvåras.
- I Afrika och Asien arbetar flickor i åldern 10-14 år sju timmar eller mer inom hemmet.
 
- 57% av de barn som inte går i skolan är flickor. I Syd- och Västasien når siffrorna upp till 66%.
- Fattiga familjer har ofta inte råd att skicka flera barn till skolan och då prioriteras pojkarnas utbildning framför flickornas.
 
- Idag lever nästan 40 procent av världens kvinnor i länder där abort är helt förbjudet eller bara får utföras efter en våldtäkt eller för att rädda kvinnans liv. På grund av förbudet utförs varje år cirka 20 miljoner osäkra aborter i världen. Runt 90 000 kvinnor dör i onödan.
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Bea:

skriven

Bra att internationella kvinnodagen finns och att vi faktiskt får tänka efter på hur världen ser ut!

2 M:

skriven

Det är sorgligt att det fortfarande är såhär år 2015...

3 Jossan:

skriven

Ett bra inlägg

4 Nina:

skriven

Se mig är så braa tycker jag

5 Anonym:

skriven

<3

Kommentera här: